Arbejdsmiljøet

Pakkerobot250x140

En tryg og sikker arbejdsplads

DANÆG skal være en god, spændende, tryg og sikker arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Den måske vigtigste forudsætning herfor er et godt arbejdsmiljø. Hos os er et godt arbejdsmiljø mange ting. Det er for eksempel at minimere tunge løft ved at indsætte robotter. Det er også at sørge for ordentlig ventilation og dermed et behageligt indeklima. Det er også at oplære medarbejderne på pakkeriet til at bestride tre forskellige arbejdspladser, så de ikke laver det samme hver dag.

Arbejdsmiljøet

Trivsel i fokus

Marianne_Stuke250x140

Glade og tilfredse medarbejdere

Vi vil have en velfungerede arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og har det godt. Mød to af DANÆGs medarbejdere og hør, hvad de mener om arbejdsmiljøet i virksomheden.

Mød to medarbejdere

Medejerskab af Danæg koncernen

dlg_rgb_100x100

Danæg A.m.b.a. indgår aftale med DLG

For at styrke Danæg koncernens forretningsmæssige grundlag og derved skabe et solidt fundament for implementering af en ambitiøs vækststrategi, har Danæg A.m.b.a. indgået aftale om medejerskab til DLG, der køber en andel på 30 % af Danæg koncernen og derudover har en option på yderligere køb af 15 %.

Pressemeddelelser
  • Källbergs logo